Tarieven voor aan- en verkoop woningen

Aankoop woning

Created with Sketch.

Ons tarief voor de aankoop van een woning bedraagt € 1.500,-- inclusief btw.

Wat u van ons kunt verwachten:

  • Waardebepaling van het huis waar u interesse in heeft;
  • Onderhandelingen voeren met verkoper;
  • Taxatie en bouwkundige keuring regelen;
  • Koopovereenkomst controleren: staan de gemaakte afspraken tussen partijen goed in de overeenkomst.

Verkoop woning

Created with Sketch.

Ons tarief voor het verkopen van een woning bedraagt 1,2% van de koopsom exclusief 21% btw en publiciteitskosten.

Wat u van ons kunt verwachten:

  • Plegen van vooronderzoek aan de hand van de gegevens van het kadaster en andere bronnen;
  • Juiste verkoopprijs bepalen voor uw woning;
  • Bezichtigingen houden met potentiële kopers;
  • Onderhandelingen voeren met potentiële koper;
  • Koopovereenkomst opstellen.

Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt u onze Algemene Voorwaarden downloaden. Hierin kunt u lezen welke rechten en plichten u heeft bij het tot stand brengen van een opdracht tot dienstverlening en de uitvoering daarvan. 

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden? Dan horen wij dat graag van u!